CaseTorsit.jpg
Praktijk case: klantenportaal

Torsit Hijsinstallaties is sinds de jaren 80 een vertrouwde naam op het gebied van hijsen en heffen. Het bedrijf startte met de productie en reparatie van bovenloopkranen en de levering en montage van industriële remmen en remlichters. Kort daarop heeft Torsit zich tevens toegelegd op de keuring van kranen alsmede de elektrische en mechanische ombouw van kranen.

De onderneming is een klant van Flexyz vanaf het eerste uur. Meest recente uitdaging bij Torsit was het koppelen van de verschillende aanwezige software, om die vervolgens te ontsluiten met een interface en een online klantmodule.

Arthur Stam, teamleider bedrijfsbureau en ook verantwoordelijk voor het ERP-systeem: “Waar wij tegenaan liepen, was dat meerdere van onze grotere klanten aangaven dat zij graag meer inzicht wilden in de stand van zaken van hun kranen. Rapportages genereren vanuit de ERP was tijdrovend en niet afdoende. Samen met Flexyz hebben wij toen een extranet of klantenportaal gedefinieerd als oplossing. Na een eerste proef is dat uitgebreid met extra functionaliteiten en staat het nu online.

Elke klant heeft nu in real time, wanneer het hem uitkomt, inzage in de stand van zaken: of een kraan is gekeurd en goedgekeurd, of er nog openstaande zaken zijn en voor wie (Torsit of klant), welke eigenschappen een kraan heeft inclusief de daarbij behorende documentatie, welke offertes openstaan enzovoort.

Flexyz heeft ons erg goed geassisteerd bij de zoektocht van wat wij aan informatie beschikbaar hadden naar wat wij wilden bereiken richting de klant. Die heeft nu echt de mogelijkheid om zelf meer activiteit te ontplooien met betrekking tot zijn kranen en zo zijn situatie beheersbaar te maken.”

 

 

Praktijkcase:
een dynamische applicatieomgeving

In deze case laten wij zien hoe wij voor onze klant een dynamische applicatieomgeving hebben gebouwd waarin haar webshop en overige distributiesystemen met elkaar samenwerken.
Lees meer

Praktijkcase: 
stroomlijning van werkprocessen

Onze klant, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, was op zoek naar een oplossing voor het stroomlijnen van haar 'losse eindjes', met als doel zo gestructureerd en digitaal mogelijk te werken. 
Lees meer