bundel en centraliseer

Met CaseDriver is het mogelijk om ook uw laatste werkprocessen te automatiseren. Vaak zijn ondersteunde randprocessen niet voldoende gestroomlijnd en gedigitaliseerd, bijvoorbeeld offerte-aanvragen, klachten en facilitaire zaken. Deze processen kosten een bedrijf of een afdeling, vaak  ongemerkt, veel tijd en irritatie. Casedriver brengt structuur en efficiëntie door het bundelen en centraliseren van dit type processen in één applicatie.

GROOT VERSCHIL

Aan het werken in een gedeelde mailbox op traditionele wijze kleven allerlei nadelen. De werkvoorraad die bestaat uit inkomende e-mail wordt verdeeld onder teamleden en vervolgens vaak versleept naar de eigen mailbox. Het bericht, de afhandeling ervan én de status verdwijnt hiermee uit beeld voor de collega’s. De inzichtelijkheid in elkaars werkzaamheden en het werk is niet eenvoudig over te dragen.

In CaseDriver biedt structuur in het werken in gedeelde e-mailboxen en gezamenlijke werkvoorraden. Alle informatie wordt namelijk gebundeld in een case, zodoende is al deze informatie op elk moment centraal beschikbaar. Verschillende e-mailadressen worden gekoppeld aan de CaseDriver applicatie (CD) Vanuit deze centrale inbox worden de e-mails toegewezen aan (in dit bijvoorbeeld) verschillende afdelingen. Gebruikers verwerken de e-mail en kunnen werk (cases) eenvoudig aan elkaar overdragen én inzien indien nodig. Alle case-specifieke informatie en de volledig context blijft hierbij behouden.

verbindtzonderlogo.jpg